Coronavirus COVID-19 Pandemie

Home / Coronavirus COVID-19 Pandemie

Tandheelkundige behandelingen

Momenteel zijn er geen beperkingen meer en kunnen alle behandelingen zonder uitzondering plaats vinden.

Let op: ten gevolge van uitgestelde behandelingen lopen de wachttijden op!

Veiligheid

We volgen nog steeds het COVID-protocol, zoals opgesteld door Sciensano. Daarom kunnen we behandelingen uitvoeren die veilig kunnen verlopen voor alle partijen: patiënten, assistentes, tandartsen, onderhoudspersoneel, tandtechnici, leveranciers, …

Vragenlijst

Patiënten die op één van de volgende vragen ‘ja’ moeten antwoorden, kunnen niet direct behandeld worden, tenzij in een hospitaalomgeving:

  • Heeft u positief getest op COVID-19 ?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden die besmet zijn met het virus?
  • Bent u minder dan 2 weken genezen van COVID-19?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts meer dan 37,3°C ?
  • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met één van deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een woonzorgcentrum, verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?