Coronavirus COVID-19 Pandemie

Home / Coronavirus COVID-19 Pandemie

Heropstart

Vanaf maandag 4 mei 2020 zal de tandartspraktijk stilaan overgaan van fase 1 (enkel urgenties) naar fase 2 (dringende en noodzakelijke zorg). Fase 3 (reguliere zorg met in begrip van controles) zal voor later zijn, ten vroegste vanaf 8 juni 2020.

We zijn er in geslaagd alle hulpmiddelen te voorzien zodat wij het COVID-protocol, zoals opgesteld door Sciensano, kunnen respecteren. Daarom kunnen we behandelingen uitvoeren die veilig kunnen verlopen voor alle partijen: patiënten, assistentes, tandartsen, onderhoudspersoneel, tandtechnici, leveranciers, …

Praktisch

Praktisch gezien zullen alle patiënten van wie de afspraak uitgesteld is door ons team gecontacteerd worden in volgorde van urgentie. Dit kan echter even duren en is ook sterk afhankelijk van de overheidsrichtlijnen (fase 3). Voor urgente afspraken mag er natuurlijk steeds contact opgenomen worden op 014/54 57 67.

Jaarlijkse controles kunnen we nu nog niet inboeken en we raden patiënten dan ook aan om voor deze afspraken ons te contacteren vanaf half juni. Ook aan nieuwe patiënten vragen we nog even geduld.

Vragenlijst

Patiënten die op één van de volgende vragen ‘ja’ moeten antwoorden, kunnen niet direct behandeld worden, tenzij in een hospitaalomgeving:

  • Heeft u positief getest op COVID-19 ?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden die besmet zijn met het virus?
  • Bent u minder dan 2 weken genezen van COVID-19?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts meer dan 37,3°C ?
  • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met één van deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een woonzorgcentrum, verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?