Coronavirus COVID-19 Pandemie

Home / Coronavirus COVID-19 Pandemie

Heropstart

Vanaf maandag 1 juni gaat de tandheelkunde in België over naar fase 3. Dit wil zeggen dat we in de fase van reguliere tandzorg komen en alle behandelingen terug mogelijk worden. Dus ook voor jaarlijkse
controles kunnen nu terug afspraken gemaakt worden.

Patiënten van wie de afspraken door ons uitgesteld werden, zullen in de loop van de maand juni gecontacteerd worden om deze terug in te plannen. Zelf even telefoneren mag uiteraard ook altijd op 014/54 57 67.

Veiligheid

We zijn er in geslaagd alle hulpmiddelen te voorzien zodat wij het COVID-protocol, zoals opgesteld door Sciensano, kunnen respecteren. Daarom kunnen we behandelingen uitvoeren die veilig kunnen verlopen voor alle partijen: patiënten, assistentes, tandartsen, onderhoudspersoneel, tandtechnici, leveranciers, …

Vragenlijst

Patiënten die op één van de volgende vragen ‘ja’ moeten antwoorden, kunnen niet direct behandeld worden, tenzij in een hospitaalomgeving:

  • Heeft u positief getest op COVID-19 ?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden die besmet zijn met het virus?
  • Bent u minder dan 2 weken genezen van COVID-19?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts meer dan 37,3°C ?
  • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met één van deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een woonzorgcentrum, verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?