Raadgevingen na sinus lift en het plaatsen van implantaten

Home / Adviezen / Raadgevingen na sinus lift en het plaatsen van implantaten

Indien bij u net 1 of meerdere implantaten geplaatst werden gecombineerd met een extra ingreep om meer botvolume te genereren geven we onderstaande raadgevingen meer om de mogelijke hinder te beperken en het ingroeien van implantaten te bevorderen..

 • In de dagen na de ingreep is zwelling mogelijk (meestal het felst na 3 tot 4 dagen). Om dit tegen te gaan kan het soms nuttig zijn om in de eerste uren een herhaald ijsverband te leggen en niet horizontaal te gaan liggen. Soms geeft dit ook aan de buitenzijde een blauw-geel aspect (cfr. Bloeduitstorting)
 • Ook kan het nodig zijn dat er pijnstillers genomen worden; meestal is dit vooral nodig gedurende de eerste 3 à 7 dagen. Bijna altijd zal de tandarts een pijnstiller voorschrijven op basis van ibuprofen of paracetamol. Best geen pijnstillers op basis van aspirine omdat dit de kans op eventuele nabloedingen vergroot. Eventueel mogen zelfs 2 verschillende pijnstillers (ibuprofen en paracetamol) afgewisseld worden. Dat is efficiënter dan een hoge dosis van één soort pijnstiller. Ibuprofen wordt best samen met de maaltijd genomen.
 • Het plaatsen van de implantaten is onder steriele omstandigheden gebeurd. Om alle verder risico’s te beperken en eventuele infecties te onderdrukken zal er soms een aangepast antibioticum voorgeschreven worden. Belangrijk hier is dat de volledige verpakking wordt uitgenomen.
 • In de eerste dagen na de ingreep is het best alcoholgebruik te matigen. Dit om risico op nabloeding te verminderen en de werking van antibiotica niet negatief te beïnvloeden . Wondheling wordt door roken sterk verminderd en er is bij rokers ook een minder hoog percentage osseo-integratie (ingroei van het implantaat).
 • In de gehele initiële genezing is de periode van de eerste 7 dagen cruciaal.
 • Hechtingen worden ten vroegste na 1 week en best vóór 3 weken verwijderd. Best is zeker de eerste dagen niet aan de hechtingen te trekken (door bvb aan de lip of wang te trekken) omdat anders de randen kunnen doorscheuren. In de buurt van wonde kan het de eerste dagen gevoelig zijn om te poetsen. Om een voldoende mondhygiëne te waarborgen zal de tandarts U een mondspoelmiddel voorschrijven. Meestal op basis van Chloorhexidine (bvb Corsodyl, Perio-Aid…) of Isobetadine. Dit gebruikt U best pas vanaf de 3e dag na de ingreep. Best 3x daags gedurende 1 minuut spoelen en spoelmiddel uitspuwen.
 • Enige doorsijpeling van bloed is normaal en kan tot 24u duren ( soms zelfs langer o.w.v. bepaalde medicatie). Dit zullen echter normaal gezien geen grote hoeveelheden zijn. Hebt U toch meer hinder dan U verwacht of is er meer (na)bloeding dan hierboven beschreven, aarzel dan niet en neem contact op met uw tandarts.
 • Bij een sinus-lift procedure is het belangrijk om de eerste 6 weken het membraan van de sinus zoveel mogelijk met rust te laten; dit wil zeggen dat we er voor moeten zorgen dat er geen of toch zo weinig mogelijk drukverschillen ontstaan. Dus duiken, diep zwemmen of vliegen wordt de eerste 6 weken afgeraden.
  Ook bij snuiten, niezen of toiletbezoek opletten om geen overmatige druk te zetten.
 • Ook kan de eerste dagen enige bloeding uit de neus voorkomen. Dit is normaal. Enkel als het een zeer frequente bloeding is en grotere hoeveelheden bloed geeft , moet u met ons contact opnemen. Dit is echter zeer uitzonderlijk.
 • Soms kan het nodig zijn dat er ook nog iets voorgeschreven wordt om een goede doorgankelijkheid van de neus te waarborgen (neusspray).

Bij problemen of vragen niet aarzelen en de tandartsenpraktijk contacteren aub!