Raadgevingen na het plaatsen van implantaten

Home / Adviezen / Raadgevingen na het plaatsen van implantaten

Indien er bij u net één of meerdere implantaten geplaatst zijn volgt u best onderstaande adviezen om de mogelijke hinder te beperken en het ingroeien van implantaten te bevorderen.

  • In de dagen na de ingreep is enige zwelling mogelijk (meestal het felst na 3 dagen). Om dit tegen te gaan kan het soms nuttig zijn om in de eerste uren een ijsverband te leggen en niet te gaan liggen.
  • Ook kan het nodig zijn dat er pijnstillers genomen worden; meestal is dit vooral nodig gedurende de eerste 3à 4 dagen. Bijna altijd zal de tandarts een pijnstiller voorschrijven op basis van ibuprofen of paracetamol. Best geen pijnstillers op basis van aspirine omdat dit de kans op eventuele nabloedingen sterk vergroot. Eventueel mogen zelfs 2 verschillende pijnstillers gecombineerd worden. Dat is efficiënter dan een hoge dosis van één soort pijnstiller.
  • Het plaatsen van de implantaten is onder steriele omstandigheden gebeurd. Om alle verder risico’s te beperken en eventuele infecties te onderdrukken zal er vaak een aangepast antibioticum voorgeschreven worden. Belangrijk hier is dat de volledige verpakking wordt uitgenomen.
  • In de eerste dagen na de ingreep is het best alcoholgebruik te matigen (zeker ook omwille van de werking van antibiotica!) en niet te roken. Wondheling wordt door roken verminderd en er is bij rokers ook een minder hoog percentage osseo-integratie (ingroei van het implantaat).
  • Hechtingen worden ten vroegste na 1 week en best vóór 3 weken verwijderd. Best is zeker de eerste dagen niet aan de hechtingen te trekken (door bvb aan de lip of wang te trekken) omdat anders de randen kunnen doorscheuren. In de buurt van wonde kan het de eerste dagen gevoelig zijn om te poetsen. Om een voldoende mondhygiëne te waarborgen zal de tandarts u een mondspoelmiddel voorschrijven. Meestal op basis van Chloorhexedine (bvb Corsodyl, Perio-Aid…) of Isobetadine.
  • Enige doorsijpeling van bloed is normaal en kan tot 24u duren ( soms zelfs langer o.w.v. bepaalde medicatie). Dit zullen echter normaal gezien geen grote hoeveelheden zijn. Hebt u toch meer hinder dan u verwacht of is er meer (na)bloeding dan hierboven beschreven, aarzel dan niet en neem contact op met ons.