Wachtdienst

Home / Wachtdienst

Wachtdienst Algemeen Tandarts

De Wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in gans Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend noodbehandeling.

  • De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen
  • De wachtdienst levert dus uitsluitend noodbehandeling.
  • De interventies zijn NIET gratis. Tijdens de georganiseerde wachtdienst hanteren alle tandartsen de geldende conventietarieven, voor zover de behandelingen opgenomen zijn in de nomenclatuur.

Tel. 0903 39969

Weekends en feestdagen tussen 9.00 en 18.00 uur

Oproep: 1,5 euro per minuut

Enkel voor spoedgevallen – Geen doorschakeling mogelijk buiten de bovenvermelde uren

Verwikkelingen na orthodontie: 070/222088

Verwikkelingen na parodontale ingrepen: 070/222125